Specjaliści - urologia


lek. Leszek Michalak

spec. urologii
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1998 roku uzyskał tytuł specjalisty I stopnia z chirurgii ogólnej. W 2005 roku w Katedrze i Klinice Urologii UM w Poznaiu uzyskał tytuł   specjalisty   urologa   oraz   tytuł   FEBU - Fellow of European Board of Urology. Obecnie   prauje   na   oddziale   urologicznym   CMHCP im Jana Pawła II w   Poznaniu. Jest   członkiem   Polskiego   Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).
Zajmuje   się   diagnostyką   i   leczeniem   schorzeń   układu     moczowo   -   płciowego, w szczególności:
-nowotworów,
-kamicy,
-zapaleń oraz nietrzymania moczu.
Wykonuje badania USG, endoskopowe, uroflowmetryczne, biopsję gruczołu krokowego.
Oferuje pełen pakiet zabiegów urologicznych w ramach hospitalizacji lub urologii jednego dnia.

Cena konsultacji: 180 zł
Terminy przyjęć: poniedziałki 16:00 - 20:00


Medart sp. z o.o. Opieszyn 2/U8, 62-300 Września