Specjaliści - psychologia


mgr Katarzyna Urbaniak

mgr psychologii o specjalności klinicznej
Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, kierunku psychologia, specjalność, psychologia kliniczna. Posiada certyfikat ukończenia Kursu Redukcji Stresu Opartego na Uważności "Mindfulness Based Stress Reduction", certyfikat   Diagnoza i Terapia Dziecka ze Spektrum Autyzmu.   Staż zawodowy odbyła w   wojewódzkim   Szpitalu   Neuropsychiatrycznym   w   Kościanie.   W   przeszłości udzielała się jako psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie a obecnie spełnia się zawodowo w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie.   Uczestniczy   w   grupie psychoterapeutów ubiegających  się o certyfikat psychoterapeuty w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Medicum pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro w Krakowie.
Jest uczestnikiem pięcioletniego kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii   w   Poznaniu,   atestowanym   przez  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz studiów podyplomowych Psychologia Transportu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.       Swoją       pracę     poddaje     regularnej     superwizji     klinicznej u certyfikowanego superwizora i psychoterapeuty. Przyjmuje w Centrum Medycznym MEDART we Wrześni oraz w Gabinecie Psychologicznym w Koninie. W praktyce stosuje integracyjne podejście psychoterapeutyczne dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta przy jednoczesnym wykorzystaniu jego zasobów.

Cennik: konsultacja psychologiczna 150 zł
                terapia 150 zł
                terapia par 220 zł
Terminy przyjęć: środy 12:00 - 20:00


Medart sp. z o.o. Opieszyn 2/U8, 62-300 Września